21 diciembre 2007


Si, ho sé... sóc una impresentable que no actualitza el seu blog des de fa més de mig any...
I bé, ara ho faig des de Picassent, terreta de l'Horta Sud i per desitjar-vos bon nadal ;) que és la frase més dita en estes dades... mira qué original.
Bé, i no s'ho prengueu com excusa, he estat molt ocupada este temps, i gran part de la culpa la té la creació de l'empresa Modos Disseny, la qual ha guanyat l'accèsit en l'últim concurs convocat per la Càtedra de Joves Emprenedors Bancaixa-UPV i l'Institut Ideas. Ahí vos ho deixe ;)
Així que res... ara a currar i el dia 20 de gener torne a Guangzhou.

Si, lo sé... soy una impresentable que no actualiza su blog desde hace más de medio año...
Pero bien, ahora lo hago desde Picassent, tierra de l'Horta Sud y para desearos feliz navidad ;) que es la frase más dicha en estas fechas... mira que original.
Bueno, y no os lo tomeis como escusa, però he estado muy ocupada este tiempo, y gran parte de la culpa la tiene la creación de la empresa Modos Disseny, la cual ha ganado el accésit en el último concurso convocado por la Cátedra Jóvenes Emprendedores Bancaja-UPV y el Instituto Ideas. Ahí os lo dejo ;)
Así que nada... ahora a currar y el día 20 de enero vuelvo a Guangzhou.

21 mayo 2007

`` el buda del monyo blau´´

`` el mur més grapejat´´

`` la foguera´´

``la pregària´´

Viatge a Hangzhou. Una ciutat preciosa, al voltant d'un llac enorme, molt turista però que de debó val la pena visitar (Ja posaré fotos de la ciutat). Els xinesos l'anomenen la ciutat de l'amor i del té. Visita al Temple LingYin. Unes 5 hores de passeig. Enorme! És com un gran parc, amb un riuet al mig, i a la vora d'una muntanya on fa moooolts anys van tallar a les roques de la muntanya les figures de budes, centenars! Uns 7 edificis, amb escales cap a dalt de la muntanya, tenen al seu interior increïbles figures de budes. El primer d'aquests edificis és el que té l'altura més alta del seu hall, i allí està un buda enorme mirant a la porta. La gent compra les seues varetes d'encens i prega als budes, al seu nom, per la seua família i pels coneguts. Imagineu quin perfum i quina fumareda!! Al mur hi trobem caracters xinesos, i la gent els toca per tal que els done fortuna, depenent del seu significat... o almenys això crec :p
Viaje a Hangzhou. Una ciudad preciosa al lado de un lago enorme, muy turista pero que vale la pena visitar (ya pondré fotos de la ciudad). Los chinos la llaman la ciudad del amor y del te. Visita al Templo LingYin. Unas 5 horas de paseo.¡Enorme! Es como un gran parque, con su río al medio, al lado de una montaña, donde hace muuuuchos años tallaron en las rocas de la montaña figuras de budas, ¡centenares! Unos 7 edificios, con escaleras hacia arriba de la montaña, tienen en su interior increíbles figuras de budas. El primero de estos edificios es el que tiene la altura más alta del hall, y allí está un buda enorme mirando a la puerta. La gente compra sus varitas de incienso y reza a los budas, en su nombre, por su familia y por sus conocidos.¡Imaginad qué perfume y qué humareda! En el muro encontramos caracteres chinos y la gente los toca para que les dé fortuna, dependiendo de su significado... o eso creo :p

29 abril 2007

``separar´´

Mmmm... no crec que amb contenidors d'este tamany es separe TOT el fem que es genera a una gran ciutat xina com Guangzhou. De fet, mai he vist aquestes papereres plenes, i vos assegure que he vist quantitats enormes de fem :s

Mmmm... no creo que con contenedores de este tamaño se separe TODA la basura que se genera en una gran ciudad china como Guangzhou. De hecho, nunca he visto estas papeleras llenas, y os aseguro que he visto cantidades enormes de basura :s

`` reciclatge´´

Però hi ha persones dedicades a separar el cartró del fem, perquè el revenen per reciclar.

Pero hay persona dedicadas a separar el cartón de la basura, porque lo revenden para reciclar.

`` aigua per a tots´´

A Xina no hi manca l'aigua. El que hi manca és l'aigua mineral. Aquestes són les típiques garrafes d'aigua que es tenen a casa i a l'oficina, amb el corresponen expenedor. És aigua destilada o preparada per a beure, però no mineral. I estes persones s'encarreguen de distribuir les garrafes d'aigua contractades. Va per marques. Quan et porten la garrafa plena a casa els tornes la buida. Supose que les reutilitzen o les reciclen...

En China no falta el agua. Lo que falta es agua mineral. Estas son las típicas garrafas de agua que se tienen en casa y en la oficina, con el correspondiente expendedor. Es agua destilada o preparada para beber, pero no mineral. Y estas personas se encargan de distribur las garrafas de agua contratadas. Va por marcas. Cuando te llevan la garrafa llena a casa, les devuelves la vacía. Supongo que las reutilizan o las reciclan...

16 abril 2007

`` welcome Guangzou´´
Quin dia de benvinguda! Després d'haver passat el mes de falles a València, i després de 20 hores de viatje, arribem a Guangzhou... i açò és el que ens vam trobar. Ole... per cert, van arribar les maletes mullades, i amb l'humitat que hi ha, total dos dies secant la roba. I tots sabeu el que m'agraden a mi les tormentes de llamps i trons...

¡Menudo día de bienvenida! Después de haber pasado el mes de fallas en Valencia, y después de 20 horas de viaje, llegamos a Guangzhou... y esto es lo que nos encontramos. Ole... por cierto, llegaron las maletas mojadas, y con la humedad que hace, total dos días secando la ropa. Y todos sabeis lo que me gustan a mi las tormentas de relámpagos y truenos...
`` de viatge´´

Sobrevolant Manila... allí passàrem una nit. Quina diferència amb Guangzhou! la majoria d'edificis baixets, casetes, camins de terra, molt de tràfic amb moltes motos i bicicletes...

Sobrevolando Manila... allí pasamos una noche. ¡Qué diferencia con Guangzhou! la mayoria de edificios bajitos, casitas, caminos de tierra, mucho tráfico con muchas motos y bicicletas...

`` arribem a Boracay´´

Bora Bora Boraaacay! Bora Bora Boraaaacay! El paradís? per ara crec que sí...

Bora Bora Boraaacay! Bora Bora Boraaaacay! ¿El paraíso? por ahora creo que sí...

`` família filipina´´
La família que ens va llogar la seua platja particular, i ens va preparar un dinar digne del paradís. La vida és molt tranquila a Filipines...

La familia que nos alquiló su playa particular, y nos preparó una comida digna del paraíso. La vida es muy tranquila en Filipinas...

`` platja verge´´

`` manjar tropical´´

`` acantilat´´
No sé els metres que tenia, però després de pegar el gran bot, ens esperaven milers de meduses xicotetes... com que l'aigua està tan transparent, neta i brillant...

No sé los metros que tenia, pero después de dar el gran salto, nos esperaban miles de medusas pequeñitas... como el agua está tan transparente, limpia y brillante...

`` mitjans de transport´´

Amb els vaixells-catamarans vas d'illa a illa. És impossible arribar a Boracay d'altra forma. Per qué són catamarans? perquè necessiten ampliar horitzontalment els vaixells, perquè el nivell d'aigua és molt baixet, els vaixells tampoc són profunds i així es poden acostar a la platja sense problemes.

Con los barcos-catamaranes vas de isla en isla. Es imposible llegar a Boracay de otra manera. ¿Por qué son catamaranes? porque necestian ampliar horizontalmente los barcos, porque el nivel de agua es muy bajito, los barcos tampoco son profundos y así se pueden acercar a la playa sin problemas.

05 marzo 2007

`` passeig per Beijin Lu ´´

`` any del porc ´´

Benvinguts a l'any nou xinés! enguany comença l'any del porquet, així que s'espera que durant aquest proper any les nostres butxaques s'ompliguen una miqueta més que l'any passat. El porc és l'animal que els xinesos relacionen amb la riquessa... Aprofitem per jugar alguna quiniela i a vore si toca! jajaja.

¡Bienvenidos al año nuevo chino! este año empieza el año del cerdo, así que se espera que durante este próximo año nuestros bolsillos se llenen un poquito más que el año pasado. El cerdo es el animal que los chinos relacionan con la riqueza... Aprovechamos para jugar una quiniela y ¡a ver si toca! jajaja.

10 febrero 2007

`` dona obrera´´

`` partida de cartes al descans´´

`` i la siesteta on siga´´

La jornada laboral dels xinos pot durar fins unes 10 hores. Sí, treballent durant molt de temps... però tampoc són massa efectius que digam :p Això sí, el lloc on dormir-se un rato no importa! igual pots dormir a un banc de pedra, que a la vorera del carrer, que engenollat recolçant-se contra un mur...

La jornada laboral de los chinos puede durar hasta unas 10 horas. Sí, trabajan durante mucho tiempo... pero tampoco son muy efectivos que digamos :p Eso sí, el lugar donde dormise un rato ¡no importa! igual puedes dormir en un banco de piedra, que en la acera de la calle, que arrodillado apoyándose contra un muro...

30 enero 2007

`` una bandera´´

``margarides´´

`` la bicicleta del peixcador´´

``parasol a la vora del riu´´

``margarides roges´´

El que dóna de si un passeig a la vora del riu, en un dels diumenges de més bon oratge que ha fet fins ara a Guangzhou :) qué bo, qué relaxant...

Lo que da de sí un paseo por el río, en uno de los domingos con más buen tiempo que ha hecho hasta ahora en Guangzhou :) que bueno, que relajante...